Expansion
Expansion
Expansion

‘Met Xtendis worden documenten veel makkelijker gevonden’

Woningstichting Eigen Haard zet Xtendis voornamelijk in als Document Management Systeem. Alle documenten die rondgaan in de organisatie of bijvoorbeeld uit het vastgoedsysteem komen, worden vastgelegd in Xtendis. Deze documenten worden nu veel makkelijker gevonden.

Xtendis is nauw worden geïntegreerd met het primaire (vastgoed)systeem Empire. Vanuit dit systemen kunnen de relevante documenten en dossiers worden opgeroepen en ingezien. Omgekeerd maakt Xtendis gebruik van data uit Empire, zodat documenten en dossiers van veel zoeksleutels kunnen worden voorzien zonder dat deze ingevoerd hoeven te worden.