Expansion
Expansion
Expansion

‘Alle inkomende post en mails komen in Xtendis terecht’

Turien & Co Assuradeuren zet Xtendis in voor diverse toepassingen. Alle binnenkomende post en e-mail komen in Xtendis terecht. Daarnaast worden ook andere documenten zoals polisbescheiden via een bulkimport in Xtendis gearchiveerd. Door de Outlook- en Office plug-in wordt er vanuit een e-mail direct geïndexeerd in Xtendis.