Digitaal archief gekoppeld met ANVA zorgt voor optimale relatieadministratie bij Bouten Groep

De Bouten Groep is een allrounder in financiële dienstverlening. De organisatie is verplicht te voldoen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft). De wet verplicht financiële dienstverleners onder andere om de dossiers van hun relaties langdurig te bewaren.

Dit zorgt jaarlijks voor een sterke uitbreiding van het archief. Het archiveren van documenten neemt bovendien veel tijd en ruimte in beslag. Dit was voor de Bouten Groep aanleiding om te investeren in een digitaal archiefsysteem. 

Download de casestudy en ontdek hoe bij De Bouten Groep dankzij Xtendis:

  • alle relatiegerelateerde documenten gestructureerd digitaal worden geopgeslagen;
  • wordt geprofiteerd van de koppeling met ANVA;
  • ieder document direct beschikbaar is, vanaf iedere werkplek;
  • hetzelfde document gelijktijdig door meerdere medewerkers kan worden bekeken, indien ze hiertoe geautoriseerd zijn.

Download casestudy Digitaal Archief Gekoppeld met ANVA

Lees meer over optimale relatieadministratie bij Bouten Groep dankzij de koppeling van Xtendis met ANVA

bouten

Lees onze privacy statement als je wilt weten hoe wij met jouw gegevens omgaan.