Verplichte samenwerking met ISO 27001 gecertificeerde leveranciers

Vanaf 1 januari 2020 moeten arbodiensten verplicht samenwerken met ISO 27001 gecertificeerde leveranciers. Het gaat hierbij om leveranciers die hardware (hostingomgeving), softwarepakket(ten) of netwerkverbindingen ter ondersteuning van de dienstverlening installeren, onderhouden, beheren en toegang hebben tot de informatiesystemen. De leveranciers van de arbodienst zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht te werken conform de richtlijnen van Autoriteit Persoonsgegevens en moeten NEN ISO 27001 gecertificeerd zijn.

Bron: Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut

Wat is de toegevoegde waarde van het NEN ISO 27001 certificaat?

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Het is een uitgebreide set aan maatregelen en protocollen die inzicht geeft in de wijze waarop een organisatie omgaat met informatiebeveiliging. Gecertificeerde NEN ISO 27001 leveranciers laten zien dat zij controleerbaar en op veilige wijze informatie van hun stakeholders waarborgen. Naast het beschermen van persoons- en bedrijfsgegevens beschrijft ISO 27001 ook hoe je procesmatig bescherming kunt bieden tegen inbraak en hackers.

Ben je benieuwd hoe Expansion omgaat met informatiebeveiliging? Lees hier meer.

 

Vraag nu meer informatie aan!

Binnen één dag ontvangt u vrijblijvend onze Xtendis-folder.