Expansion officieel ISO gecertificeerd!

Expansion is met vlag en wimpel geslaagd voor de certificering van ISO 27001 voor informatiebeveiliging. De certificering geeft aan dat wij als organisatie alles op het gebied van beveiligen van informatie goed op orde hebben.

De zeer korte tijd die nodig was om het certificaat te behalen geeft aan dat wij al jaren werken volgens de geest van het ISO 27001 principe. Nu zien we dat ook onderstreept door een certificaat en dat is een krachtig signaal naar al onze klanten.

Certificering bevestigt de informatie beveiliging die Expansion al lange tijd garandeert

ISO 27001 toetst het document managementsysteem Xtendis aangaande informatiebeveiliging. Klanten en gebruikers hebben daarmee de zekerheid dat Expansion databeveiliging beheerst, optimaal heeft geïmplementeerd in haar beleid en processen, en continu werkt aan verbeteringen.
We gaan dagelijks met grote hoeveelheden klantdata om en daarbij is het van groot belang dat je aan kan tonen dat dit met de grootst mogelijke omzichtigheid plaats vindt. Sinds de oprichting van Expansion zijn de projecten en de klanten alleen maar groter geworden. Het belang van een goede informatiebeveiliging groeide daarmee ook. Door het certificeringstraject dat we met alle medewerkers hebben doorlopen is iedereen zich verder bewust gemaakt van wat we elke dag al deden. Daar mogen we sinds kort ook officieel een certificaat aan verbinden.

ISO 27001 certificering niet eenmalig maar een continu proces

Doordat het certificaat elk jaar opnieuw zal worden getoetst hebben klanten zekerheid dat het strenge beveiligingsbeleid continu onder de aandacht blijft. Dat maakt het certificaat krachtig en laat zien dat we aan de hoogste standaarden voldoen.

 

Reacties

F.J.M. Fred Baptist
op 03-10-2017

Volgens mij is de nieuwe eis 10 jaar bewaren?

Vraag nu meer informatie aan!

Binnen één dag ontvangt u vrijblijvend onze Xtendis-folder.