Met de juiste informatietechnologie!

Kennis is macht luidde voorheen het gezegde. Dat is niet meer aan de orde. Het gaat vooral om kennis creëren, verrijken en delen. Doe je dat niet, dan betekent dat een potentieel gevaar voor jouw organisatie. Alles draait immers om het op het juiste tijdstip te kunnen beschikken over volledige, correcte en relevante informatie. Je kunt dan blijven produceren, innoveren en ook (blijvend) voldoen aan wet- en regelgeving. Daarvoor heb je echter wel de juiste middelen nodig.

Document Management Systeem Xtendis bied je het juiste handvat voor ondersteuning van kennismanagement.

DMS Xtendis onderdeel van kennismanagement

Kennismanagement ondersteunt inhoudelijk, kennisintensief werk, zoals het werk van managers, onderzoekers, ontwerpers, adviseurs, et cetera. Juist in deze beroepen is men gebaat bij actuele, correcte en relevante informatie. Kennismanagement gaat over anders denken en werken. Een van de aandachtsgebieden van kennismanagement is de toepassing van ICT voor het ondersteunen van kenniswerk, waarbij de kwaliteit van de kennis in een organisatie van elementair belang is. Met Xtendis document management kun je die kwaliteit garanderen doordat elk document digitaal beschikbaar is. 

Kennis delen betekent mogelijkheid tot innoveren

Informatie delen betekent, behalve de tijdsbesparing die het oplevert, dat je beter in staat bent te innoveren. Immers, belangrijke informatie is altijd en overal beschikbaar en wordt ‘verrijkt’ doordat diverse disciplines ermee aan de slag kunnen gaan. Tegelijkertijd betekent het dat informatie digitaal voorhanden moet zijn. Digitalisering vraagt vervolgens om doordachte structuur en een platform om de informatie te kunnen opslaan, te beheren, beschikbaar te stellen en te kunnen delen.

DMS Xtendis garandeert de directe beschikbaarheid van de juiste informatie

Kennismanagement wordt ondersteund door (informatie)technologie die kenniswerkers beter in staat stelt gerichter met informatie om te gaan. Xtendis als Document Management Systeem ondersteunt juist op dat gebied kennismanagement binnen uw organisatie, doordat:

  • alle relevante informatie volledig en geordend wordt opgeslagen; 
  • je altijd beschikt over actuele informatie;
  • alle informatie eenvoudig vindbaar en deelbaar is;
  • ook relevant e-mailverkeer in Xtendis direct wordt gearchiveerd en beheerd;
  • informatie beveiligd vanuit specifieke bevoegdheden van kenniswerkers toegankelijk is;
  • het beheer van informatie voldoet aan wet- en regelgeving;
  • alle handelingen rondom die informatie worden geregistreerd en vastgelegd.

Al deze eigenschappen maken dat jouw kenniswerkers hun competenties beter kunnen inzetten en optimaal zijn toegerust om hun kennisintensieve werk te doen. Samen of in samenwerking met andere belanghebbenden.

Inzet van juiste informatietechnologie leidt tot beter samenwerken

Er is steeds meer behoefte om te kunnen samenwerken met andere partijen die ook betrokken zijn bij hetzelfde kennisintensieve proces als jouw onderneming of organisatie. Samenwerken op het goede niveau kan alleen als sprake is van een gelijke mate van kennis en geïnformeerd zijn. Dat is de belangrijkste reden kennismanagement in te zetten als innoverende manier van denken en werken om de juiste voorwaarden te creëren voor optimaal gebruik van informatie en beschikbare kennis.

Xtendis is de juiste informatietechnologie en biedt de perfecte ondersteuning bij kennismanagement. Dat weten we zeker, want dat doen we al 30 jaar bij Expansion.

Vraag nu direct informatie aan!

Binnen één dag ontvang je vrijblijvend meer informatie over de voordelen van DMS Xtendis bij kennismanagement.


Lees ons privacy statement als je wilt weten hoe wij met jouw gegevens omgaan