Coordinated Vulnerability Disclosure beleid

Kwetsbaarheid ontdekt? Laat het ons zo snel mogelijk weten!

Bij Expansion vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek wordt ontdekt.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen, als dat nodig is. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen optimaal te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Je bevindingen te mailen naar cert@expansion.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • De melding zo snel mogelijk in te dienen na de ontdekking van het probleem.

Wij beloven je:

 • Wij reageren binnen drie dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als jij je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien jij dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding en kan variëren van een T-shirt tot een waardebon van maximaal €50,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en alle betrokken partijen op de hoogte te houden. Wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl