War Child Business Event

Expansion vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en steunt organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. Ook dit jaar zet Expansion zich in om War Child te steunen als Business Friend. Als betrokken Expansioneer heeft onze Office Manager, Jos de Geus, vorige maand het Business Event van War Child bezocht.

Expansion doneert sinds 2012 jaarlijks aan War Child en eveneens ongeveer jaarlijks organiseert War Child een zogenaamd Business Event voor de War Child Friends (= de donerende bedrijven).

Het lukt War Child elke keer weer om hun Business Event geheel gesponsord te krijgen. Daarmee onderstrepen ze hun streven om opgehaalde sponsorgelden zo volledig mogelijk ten goede te laten komen aan de core business van War Child: oorlog uit kinderen halen in (voormalige) oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen en sinds enige tijd ook in Nederland.

Sinds de grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland groeit – helaas – ook hier in Nederland het aantal kinderen dat soms zwaar beschadigd is geraakt door oorlogservaringen in het land van herkomst. War Child is ook daarop ingesprongen met een programma dat is toegesneden op de situatie van deze beschadigde kinderen hier. Zij werken met dit programma in AZC’s en sinds kort ook op steeds meer scholen die het programma in het onderwijspakket opnemen.

Bij elk Business Event presenteert War Child een invalshoek van hun werk. Dit keer was dat Jemen. Een land waar al jaren een bloedige en vrij uitzichtloze oorlog woedt, die helaas veel te weinig in het nieuws komt en waar de internationale gemeenschap nauwelijks tot geen aandacht voor heeft. Journalisten komen niet of nauwelijks het land binnen. Voedselhulp of ook financiële hulp komt nauwelijks het land binnen en als het er al binnen komt, dan vaak niet op de plekken waar de hulp werkelijk nodig is. Ondanks deze zware omstandigheden is het War Child toch gelukt om een team in Jemen actief te hebben. Het was indrukwekkend om de verhalen van wat zich daar afspeelt en hoe kinderen daaronder te lijden hebben aan te horen. In Nederland is een actie gestart om zoveel mogelijk organisaties en particulieren te stimuleren zelf een actie te beginnen om gelden in te zamelen specifiek voor de hulp aan Jemen en om mensen te informeren over deze oorlog. Op de website van War Child wordt verslag gedaan van alle lopende initiatieven en worden ideeën verzameld voor alle mogelijke acties – www.voorwarchild.nl.

Het belangrijkste en unieke speerpunt van War Child is psycho-sociale hulp. Internationale noodhulp is veelal gericht op voedsel, medicijnen, kleding, financiële hulp. Psycho-sociale hulp maakt zelden deel uit van noodhulp, terwijl die onmisbaar is om kinderen te helpen hun trauma’s te verwerken en weer een leven op te bouwen. War Child voert nu een handtekeningenactie om de overheid ertoe te bewegen psycho-sociale hulp een vast onderdeel van internationale noodhulp te maken. Dit najaar komen leiders vanuit de hele wereld naar Nederland om te praten over psychosociale zorg in conflictgebieden. War Child wil op dat moment alle handtekeningen van deze campagne overhandigen aan de voorzitter van deze bijeenkomst, minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ik nodig je graag uit om deze actie mede te ondertekenen

pasfoto-jos-1

Jos de Geus

Office Manager

Vraag nu meer informatie aan!

Binnen één dag ontvangt u vrijblijvend onze Xtendis-folder.