Nederlands datacenter als veilige en betrouwbare basis

Expansion maakt voor haar Clouddiensten bewust gebruik van een datacenter in Nederland. Nog los van het feit dat in Nederland een uitermate hoge beschikbaarheid van internet – met bijbehorende snelheid – aanwezig is, heeft dit nóg een belangrijk voordeel: informatie die bij Nederlandse datacenters is opgeslagen, valt onder de Nederlandse en Europese (privacy-)wetgeving. Daarmee wordt dus internationale – en discutabele – regelgeving als de Amerikaanse Patriot Act of de Safe Harbour-beschikking buiten spel gezet. Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft in 2015 al uitgewezen dat de USA voor Europese burgers geen ‘veilige haven’ is…

Volgens onze eigen wetgeving – die binnen de Europese kaders valt – mag niemand zomaar in data van anderen komen, deze bekijken of zaken erin wijzigen. Bij de cloud-oplossingen van Expansion heb je die garantie.

Beveiliging persoonlijke gegevens

Dat geldt niet voor data die in Amerika op servers is opgeslagen, wat bij veel aanbieders van clouddiensten het geval is. De genoemde Patriot Act staat bijvoorbeeld toe dat de Amerikaanse overheid verstrekkende bevoegdheden heeft als het gaat om informatie van derde partijen te doorzoeken. Dat is uiteraard niet wat je voor jouw klanten wilt en dat is zeker niet wat Expansion voorstaat.

Iedere organisatie die persoonlijke en privacygevoelige informatie moet beheren, bijvoorbeeld in het kader van een medisch of klantdossier, wil graag de garantie hebben dat die informatie veilig, betrouwbaar en vertrouwelijk wordt opgeslagen. Bij Expansion begrijpen we dat maar al te goed.

Wij geven jou die garantie volmondig. Niet voor niets zijn we NEN ISO 27001 gecertificeerd: dat geeft je altijd de zekerheid dat jouw data veilig zijn, beschermd tegen onbevoegde ogen en dat altijd controleerbaar is wat ermee is gedaan. Transparantie en veiligheid voorop.

Data opslaan in Nederland zorgt voor veiligheidswaarborg

Misschien wel het belangrijkste voordeel van het hebben van al jouw belangrijke data in Nederland is de goede veiligheidswaarborg van persoonsgegevens die we hier kennen. De verschillende wetten in Nederland stellen hoge eisen aan hoe we omgaan met persoonsgegevens. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de Meldplicht Datalekken.

Die wetten zijn onlangs aangevuld met Europese wetgeving op dit gebied (de General Data Protection Regulation of de Europese Privacy Verordening) die na een overgangsfase vanaf 2018 volledig in werking treedt. Deze wetgeving bepaalt dat de organisatie die persoonsgegevens opslaat ervoor verantwoordelijk is dat dit op verantwoorde wijze gebeurt, met bijbehorende hoge boetes als dat niet gebeurt.

Uit voorgaande moge duidelijk zijn dat de locatie waar jouw data zich bevindt van direct belang is. Als jouw gegevens in het buitenland (Amerika, maar ook in sommige andere landen binnen Europa) worden opgeslagen, is het immers nog maar de vraag of ze nog steeds zo goed beschermd zijn. Wil je zeker weten dat je goed zit, dan is opslaan van data in Nederland het veiligst. Wil je zeker weten dat je in Nederland goed zit, stel dan jouw vertrouwen in Expansion.

Expansion maakt gebruik van Previder Datacenters in Nederland

Om al die hiervoor genoemde redenen maakt Expansion gebruik van de diensten van Previder Datacenters in Nederland. Previder beschikt over twee datacenters in Nederland die naadloos op elkaar aansluiten. Daardoor staat de beveiliging – zowel voor het datacenter als fysieke plaats als voor de informatie binnen het datacenter - op het hoogste niveau met NEN ISO 27001, 14001 en 9001 certificeringen. Zaken als stroomvoorziening, koeling en connectivity zijn bovendien volledig redundant uitgevoerd; er is dus altijd een veilige basis om op terug te vallen, waardoor je als klant van Expansion geen enkele hinder ondervindt.

Daarnaast worden de Previder Datacenters volgens de toonaangevende onafhankelijke beoordelingsmethode BREEAM getoetst op duurzaamheid en energiezuinigheid en is Previder tevens aangesloten bij de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). Deze organisatie voert diensten uit voor Internet Service Providers (ISP’s) die beter onder gezamenlijke vlag kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een voorziening treffen voor het omleiden van ‘afwijkend’ internetverkeer, zoals bij een DDoS-aanval het geval zou zijn. Zo’n voorziening zou voor één ISP een te grote investering zijn, maar gezamenlijk lukt dat wel. Die visie op dergelijke belangrijke ontwikkelingen is voor Expansion een doorslaggevende reden om te kiezen voor Previder Datacenters als Nederlandse dienstverlener op het gebied van datacenters. Daarvan heb je als onze klant weer direct het voordeel van.

Scala aan maatregelen om jouw informatie veilig te stellen

Expansion heeft dus werkelijk alle denkbare maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om jouw data veilig in Nederland te kunnen opslaan, beheren en indien nodig voor jou te verwerken. Alle veiligheidsaspecten rondom jouw data worden met jou doorgesproken, gecontroleerd, vastgelegd en uitgevoerd. Van de wijze waarop met jouw data wordt omgegaan tot en met alle praktische en fysieke zaken rondom het datacenter zelf, zoals:

  • stroomvoorziening. 
  • Klimaatbeheersing.
  • Verbindingen. 
  • Veilige huisvesting. 
  • Toegangsprocedures. 
  • Back-up en Disaster Recovery procedures.

Expansion kent ook een Bewerkersovereenkomst (Data Processing Agreement) die aansluit op alle geldende wet- en regelgeving en eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven. Je komt daarmee nooit voor verrassingen te staan en hebt altijd de mogelijkheid om de naleving van alle afspraken te (laten) controleren. Dat kan eventueel ook een externe derde partij zijn.

Expansion heeft al dertig jaar ervaring in het implementeren van effectieve, betrouwbare en veilige documentmanagement oplossingen. Van die kennis en ervaring kun je ook profiteren. Ook voor cloud-oplossingen. Wil je meer weten?

Vul nu het contactformulier in

 

wim

Wim M.G.J. Vis

Commercieel directeur

Vraag nu meer informatie aan!

Binnen één dag ontvangt u vrijblijvend onze Xtendis-folder.