‘Grote onwetendheid bij HR-afdelingen aangaande nieuwe privacywet’

De Wetgeving persoonsgegevens is aan grote verandering onderhevig. Gek genoeg is dit thema geen prioriteit bij HR-afdelingen. Uit onderzoek van salarisdienstverlener ADP blijkt dat bijna 10 procent van de ondervraagde HR-professionals niet op de hoogte is van de veranderingen. 43 Procent zegt dat na de invoering van de meldplicht de wet geen grote rol is gaan spelen in het dagelijkse werk.

HR-afdelingen moeten juist voldoen aan nieuwe privacy- en datawetgeving

Dat databeveiliging en privacy niet op de prioriteitenlijst staat is verontrustend, aldus Hans van der Spek van Berenschot, manager kenniscentrum HCM. “HR-afdelingen beschikken over zeer gevoelige personeelsinformatie. Juist zij zouden daarom als een van de eerste in de organisatie op de hoogte moeten zijn van nieuwe privacy- en datawetgeving en daar direct naar moeten handelen.” Hij vindt de rol overigens niet louter en alleen bij HR liggen. “Ook andere afdelingen, zoals IT, hebben die verantwoordelijkheid.” De afdelingen zouden daarom samen moeten optrekken om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Een DMS ondersteunt HR-afdeling in het voldoen aan bewaartermijn documenten

Bij Expansion hebben we al 30 jaar ervaring in het succesvol creëren van effectieve documentmanagement-oplossingen met ons DMS Xtendis. Daarmee bieden wij het juiste antwoord op de vraag hoe je moet voldoen aan de nieuwe strenge wet- en regelgeving.

Zo automatiseert Xtendis het vernietigingsproces van documenten. Op deze manier kun je als organisatie eenvoudig een sluitende administratie erop na houden en er zeker van zijn dat de juiste documenten en dossiers vernietigd worden.

Zorg dat je als organisatie kunt voldoen aan de verplichtingen en voorkom hoge boetes!
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn graag bereid nadere toelichting te verstrekken hoe je het beste kunt voldoen aan de privacy- en datawetgeving.

Bronvermelding: AG CONNECT

pasfotoLisette

Lisette Paauwe

Online Sales Marketeer

Vraag nu meer informatie aan!

Binnen één dag ontvangt u vrijblijvend onze Xtendis-folder.