Expansion
Expansion
Expansion

Koppeling met digitale handtekenign platform VIDSigner

Expansion heeft een koppeling ontwikkeld tussen haar DMS Xtendis en het digitale handtekening platform VIDSigner. Deze koppeling is nu formeel gecertificeerd.

Xtendis wordt door veel organisaties gebruikt om getekende documenten, zoals contracten, te beheren. Vaak wordt ook een workflow toegepast waarin deze documenten een proces doorlopen. Binnen deze digitale processen is het wenselijk om ook het ondertekenen van documenten door externen digitaal te laten verlopen.

Expansion voegde daarom onlangs al een digitale handtekening toe aan de functionaliteit van de Cloudversie van Xtendis (Xtendis Online).

Als alternatief zijn voor organisaties die met een generieke digitale handtekening werken ook koppelingen mogelijk met externe tools, zoals VIDSigner.

VIDSigner is een platform van leverancier Validated ID, een gespecialiseerde partij die al sinds 2012 actief is in diverse landen en een sterke focus heeft op rechtsgeldigheid en gebruiksgemak.

Validated ID heeft de door Expansion ontwikkelde koppeling tussen Xtendis en VIDSigner formeel gecertificeerd.

Vanuit een workflow binnen Xtendis kan een document automatisch worden aangeboden aan een VIDSigner-gebruiker. Na ondertekening binnen dit platform, wordt het document weer automatisch in Xtendis teruggeplaatst.

De koppeling tussen VIDSigner en Xtendis is een mooi voorbeeld van twee taakgerichte applicaties die samenwerken. VIDSigner kan breed worden ingezet als digitale handtekening. Xtendis zorgt voor het digitaal duurzaam beheren van alle documenten en de workflows.

Als je informatie over dit onderwerp wilt, stuur ons dan een bericht via onderstaand formulier.