Expansion
Expansion
Expansion

BELANGRIJK: Microsoft stopt ondersteuning Basic authentication in Exchange Online

Op 1 oktober 2022 stopt Microsoft met de ondersteuning van Basic Authentication voor het IMAP protocol. Als je automatisch e-mails in Xtendis importeert vanaf een e-mailadres dat gebruik maakt van Exchange Online, bijvoorbeeld Office365, dan werkt dit hierdoor niet meer na 1 oktober 2022. Dit geldt ook voor E-mail imports die worden verwerkt door de DataEntry Module, bijvoorbeeld voor factuurverwerking. Om ervoor te zorgen dat jouw Xtendis systeem e-mail kan blijven importeren moet jouw Xtendis-systeem geüpdate worden naar Xtendis 6.10.9 of hoger.

Er is een aantal scenario’s geschetst met de daarbij behorende geadviseerde actie.