Expansion
Expansion
Expansion

Succesvol kennismanagement met de juiste informatietechnologie!

‘Kennis is macht’ luidde voorheen het gezegde. Dat is niet meer aan de orde. Het gaat vooral om kennis creëren, verrijken en delen. Doe je dat niet, dan betekent dat een potentieel gevaar voor jouw organisatie. Alles draait immers om het op het juiste tijdstip te kunnen beschikken over volledige, correcte en relevante informatie. Je kunt dan blijven produceren, innoveren en ook (blijvend) voldoen aan wet- en regelgeving. Daarvoor heb je echter wel de juiste middelen nodig. Omdat de waarde van kennis niet te onderschatten is, is het van belang om aan beter kennismanagement of knowledge management te doen. 

Document Management Systeem Xtendis biedt je het juiste handvat voor ondersteuning van kennismanagement. Zo kun je kennis optimaal binnen de organisatie delen.

DMS Xtendis onderdeel van kennismanagement

Kennismanagement ondersteunt inhoudelijk, kennisintensief werk, zoals het werk van managers, onderzoekers, ontwerpers, adviseurs, et cetera binnen een organisatie. Juist in deze beroepen is men gebaat bij actuele, correcte en relevante informatie. Kennismanagement gaat over anders denken en werken. Een van de aandachtsgebieden van kennismanagement is de toepassing van ICT voor het ondersteunen van kenniswerk, waarbij de kwaliteit van de kennis in een organisatie van elementair belang is. Met Xtendis document management kun je die kwaliteit garanderen doordat elk document digitaal beschikbaar is. Zo is het delen van kennis en het managen van kennis makkelijk. 

Kennis delen betekent mogelijkheid tot innoveren

Informatie delen betekent, behalve de tijdsbesparing die het oplevert, dat je beter in staat bent te innoveren. Er is altijd wel een nieuwe technologie waarvan iemand kennis heeft, die jouw organisatie kan helpen. Communicatie en samenwerking is dus belangrijk bij kennismanagement. Alleen zo kan er geïnnoveerd worden.

Innovatie is dus mogelijk omdat belangrijke informatie altijd en overal beschikbaar is en wordt ‘verrijkt’ doordat diverse disciplines ermee aan de slag kunnen gaan. Handigst is dat de gehele organisatie of de nodige disciplines toegang hebben tot de kennis. Tegelijkertijd betekent het dat informatie digitaal voorhanden moet zijn. Digitalisering vraagt vervolgens om doordachte structuur en een platform om de informatie te kunnen opslaan, te beheren, beschikbaar te stellen en te kunnen delen. Dit moet een zo efficiënt mogelijk systeem zijn, waarbij iedereen altijd over actuele informatie beschikt.

Impliciete en expliciete kennis vastleggen

Informatie of tastbare, expliciete kennis kan makkelijk vastgelegd en gedeeld worden. Als deze kennis goed opgeslagen wordt, blijft deze binnen de organisatie, zelfs na het vertrek van de persoon die deze kennis heeft toegevoegd. Impliciete kennis vastleggen is moeilijker. Dit is een mix van ervaring en vaardigheden, die bij een medewerker horen. 

DMS Xtendis garandeert de directe beschikbaarheid van de juiste informatie

Kennismanagement wordt ondersteund door (informatie)technologie die kenniswerkers beter in staat stelt gerichter met informatie om te gaan. Xtendis, als Document Management Systeem, ondersteunt juist op dat gebied kennismanagement binnen jouw organisatie, doordat:

  • alle relevante informatie volledig en geordend wordt opgeslagen; 
  • je altijd beschikt over actuele informatie;
  • alle informatie eenvoudig vindbaar en deelbaar is;
  • ook relevant e-mailverkeer in Xtendis direct wordt gearchiveerd en beheerd;
  • informatie beveiligd vanuit specifieke bevoegdheden van kenniswerkers toegankelijk is;
  • het beheer van informatie voldoet aan wet- en regelgeving;
  • alle handelingen rondom die informatie worden geregistreerd en vastgelegd.

Al deze eigenschappen maken dat jouw kenniswerkers hun competenties beter kunnen inzetten en optimaal zijn toegerust om hun kennisintensieve werk te doen. Samen of in samenwerking met andere belanghebbenden. Xtendis is dé tool om kennis te managen, probeer onze tool nu!

Inzet van juiste informatietechnologie leidt tot beter samenwerken

Er is steeds meer behoefte om te kunnen samenwerken met andere partijen die ook betrokken zijn bij hetzelfde kennisintensieve proces als jouw onderneming of organisatie. Samenwerken op het goede niveau kan alleen als sprake is van een gelijke mate van kennis en geïnformeerd zijn. Dat is de belangrijkste reden kennismanagement in te zetten als innoverende manier van denken en werken om de juiste voorwaarden te creëren voor optimaal gebruik van informatie en beschikbare kennis.

Xtendis is de juiste informatietechnologie en biedt de perfecte ondersteuning bij kennismanagement. Dat weten we zeker, want dat doen we al 30 jaar bij Expansion.

Aan de slag

Wil je ook al jouw bedrijfskritische informatie in één systeem?