Expansion
Expansion
Expansion

Optimaal beveiligd document management uit de Cloud: Xtendis Online

Xtendis Online biedt een veel groter dienstenpakket dan hosting alleen. Expansion draagt zorg voor alle benodigde technische ondersteuning voor een optimaal toegankelijke en veilige cloudoplossing.

Bij keuze voor Xtendis Online draagt Expansion zorg voor de volgende dienstverlening:

Het beschikbaar stellen van een zeer geavanceerd cloud platform dat is
geoptimaliseerd voor het gebruik van Xtendis;
Load balancing middels meerdere serveromgevingen, welke gebruiksrecht geven op:

 • Bij keuze voor Xtendis Online draagt Expansion zorg voor de volgende dienstverlening:
 • Het beschikbaar stellen van een zeer geavanceerd cloud platform dat is geoptimaliseerd voor het gebruik van Xtendis;
 • Load balancing middels meerdere serveromgevingen, welke gebruiksrecht geven op:
 • De benodigde Xtendis-software;
 • Virtualisatiesoftware;
 • Windows Server, IIS, .Net;
 • Microsoft SQL databaseserver.
 • Het verzorgen van replicatie over 2 datacenters. Alle gegevens zijn dus continu op twee fysiek gescheiden locaties beschikbaar;
 • Het bieden van de benodigde online opslagcapaciteit;
 • Het verzorgen van back-ups (dagelijks, retentie 7 dagen);
 • Een ‘security certificate’ ten behoeve van veilige internetverbindingen;
 • Het beschikbaar stellen van de benodigde bandbreedte;
 • Technisch beheer & onderhoud op zowel infrastructuur (virtualisatiesoftware, server, database, storage) als Xtendis;
 • Support middels toegang tot het Xtendis support portal en telefonische ondersteuning door een gespecialiseerde helpdesk;
 • Minor & major upgrades van de Xtendis software en infrastructuur.

De specificaties van de voorzieningen worden afgestemd op de functionaliteit en schaalgrootte van de oplossing.

Wil je weten wat onze Xtendis Online voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Binnen één werkdag ontvang je inzicht in de kansen, tijdsbesparing en terugverdientijd van Xtendis.

Jouw documenten gegarandeerd veilig in online DMS

Veiligheid staat voorop bij Xtendis Online. Expansion wenst een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar continuïteit en het vertrouwelijk en integer omgaan met klantinformatie. 

Expansion voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te kunnen realiseren heeft Expansion een kwaliteitssysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van informatiebeveiliging zijn geborgd. Bovendien voldoet dit managementsysteem aan de eisen van de NEN-EN-ISO 27001 zodat de werking van dit managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en worden bevestigd.

Het systeem en jouw documenten staan veilig opgeslagen op de centraal beheerde en goed beveiligde server(s) binnen het Nederlands datacenter van Expansion dat zowel fysiek als digitaal voldoet aan zeer zware eisen. Dit blijkt onder andere uit de volgende zaken:

 • Het datacenter heeft de classificatie TIER3 en dat is het hoogst haalbare niveau in Nederland. Dit betekent dat voor de aanwezige infrastructuur een beschikbaarheid gegarandeerd wordt van minimaal 99,982%. Daarnaast beschikt het datacenter over ISO27001 en ISO9001 (kwaliteitsmanagement) certificaten.
 • Het datacenter heeft een lage PUE waarde wat betekent dat er relatief weinig energie wordt gebruikt. Het datacenter maakt gebruik van groene energie en heeft een zogenaamd groen-certificaat. Daarnaast is er een ISO14001 certificaat wat betekent dat er een gecontroleerd beleid is op het gebied van milieumanagement.
 • Uiteraard heeft het datacenter en redundante energievoorziening en Internet connectie.
 • Het datacenter is 7 x 24 uur beveiligd en bevat allerlei voorzieningen tegen fysieke calamiteiten, zoals ramkraken en brand.

Lange termijn garanties dankzij Cloudsecure

Organisaties vertrouwen hun meest bedrijfskritische documenten aan Xtendis Online toe waarbij sprake kan zijn van zeer lange bewaartermijnen. Expansion kan garanties op dit vlak realiseren door het bieden van een zogenaamde CloudSecure voorziening. Mocht de organisatie Expansion onverhoopt ophouden te bestaan, dan gaat de broncode van Xtendis over naar een onafhankelijke stichting die bepaalt op welke wijze de dienstverlening zal worden voortgezet.

Daarnaast is het mogelijk om op voorhand concrete afspraken te maken met Expansion over de overdracht van documenten en metadata uit Xtendis, bijvoorbeeld als je met de service zou willen stoppen of als je periodiek een kopie wilt vastleggen. Je weet dan precies volgens welke specificaties en tegen welke kosten de gegevens worden aangeleverd. 

Benieuwd welke voordelen Xtendis Online voor jouw organisatie biedt? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.


  Aan de slag

  Wil je ook al jouw bedrijfskritische informatie in één systeem?