Expansion
Expansion
Expansion

Jouw informatie is bij ons in veilige handen

Expansion garandeert Informatiebeveiliging

Expansion weet dat een adequate informatiebeveiliging van het grootste belang is voor elke organisatie. Wij doen er met onze goed doordachte oplossingen en diensten rondom digitaal document management alles aan om documenten gegarandeerd veilig en altijd direct toegankelijk te laten zijn. Expansion voldoet daarin uiteraard aan alle geldende wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging, maar gaat nog veel verder. Informatiebeveiliging staat in al onze handelingen centraal.

ISO Certificering bij Expansion: stap verder dan wet- en regelgeving

Een belangrijke stap daarin is onze NEN ISO 27001 certificering. Dit is een internationale norm voor informatiebeveiliging en hoe je daar als organisatie mee omgaat. Aan de hand van deze certificering kunnen wij onze klanten garanderen dat hun informatie bij ons in veilige handen is. Veiligheid die bovendien controleerbaar is, want dat is wat een NEN ISO 27001 certificering inhoudt. Het is een uitgebreide set van afspraken en protocollen die inzichtelijk maakt wat wij doen en hoe we het doen om uw informatie te beveiligen. Informatie is cruciaal voor het voortbestaan van jouw organisatie en dat begrijpen wij bij Expansion maar al te goed.

Daarom hechten wij bij Expansion zoveel waarde aan deze NEN ISO 27001 certificering: die certificering is niet voor alle toepassingen verplicht, maar wij willen de absolute zekerheid bieden dat wij goed voor jouw informatie zorgen. In een tijd waarin het ene datalek na het andere aan de oppervlakte komt, is het goed te bedenken wat je kunt doen, om te voorkomen dat jouw organisatie het volgende slachtoffer is. Dat mag je dus ook van uw ICT-partners verwachten. Expansion biedt zekerheid op dit vlak.

NEN ISO 27001 schept duidelijkheid

De NEN ISO 27001 standaard bevat eisen waaraan het management systeem voor informatiebeveiliging dient te voldoen. De standaard schept vooral eenduidigheid en helderheid ten aanzien van het beleid voor informatiebeveiliging. Dat is precies wat Expansion voor staat: duidelijkheid over wat van elkaar verwacht kan worden en dat ook vastleggen. Iedereen weet en begrijpt aan de hand van deze NEN ISO 27001 certificering wat het doel is en wat ervoor nodig is om het doel met betrekking tot informatiebeveiliging te halen.

Dit creëert een helder beeld van de verhoudingen en verantwoordelijkheden in de relatie tussen Expansion en haar klanten. Met deze NEN ISO 27001 standaard kan Expansion haar klanten aantonen dat het aan alle vereiste (internationale) normen voor informatiebeveiliging voldoet. Onze klanten hebben hiermee een concreet houvast om hun strategie voor informatiebeveiliging te bepalen. De certificering wordt daarbij regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd door externe, gespecialiseerde auditbureaus. Expansion hecht veel waarde aan deze audits en voldoet daarin altijd ruimschoots aan alle eisen. Aantoonbare(!) veiligheid voor alles. Alleen dan geeft ons NEN ISO 27001 certificaat de klant op elk moment de garantie dat ons informatiebeveiligingssysteem voldoet aan alle actuele eisen, zowel technisch als organisatorisch.

NEN ISO 27001 certificaat reduceert bedrijfsrisico’s

Wat Expansion met haar NEN ISO 27001 certificering eigenlijk doet, is het reduceren van bedrijfsrisico’s voor haar klanten. De NEN ISO 27001 standaard specificeert namelijk eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd informatiebeveiligingssysteem in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s van een organisatie.

Samengevat: het beschrijft en legt precies vast welke stappen wij nemen en welke protocollen wij volgen om jouw informatie (blijvend) te beschermen tegen onbevoegde ogen en oneigenlijk gebruik. Het vormt de basis voor een adequaat, werkbaar en controleerbaar systeem voor informatiebeveiliging. Dat is voor onze klanten van belang. Maar ook voor Expansion als aanbieder van deze diensten, want wij houden hiermee te allen tijde grip op de processen en handelingen rondom de klantinformatie. Dat geeft iedereen rust.

Risicobeheersing met betrekking tot informatiebeheer

Risicobeheersing met betrekking tot informatiebeheer staat hoog op de agenda’s in alle boardrooms, want wet- en regelgeving wordt strenger en ook strikter gehandhaafd. Boetes kunnen oplopen tot maar liefst 8% van de wereldwijde omzet. Bij Expansion staan continuïteit, betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel. De NEN ISO 27001 certificering draagt daaraan in hoge mate bij door inzichtelijkheid, helderheid, eenduidigheid en borging van processen rondom informatiebeveiliging. 

Wist je dat in het voorbije jaar maar liefst 5500 datalekken zijn gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? En dat was volgens die AP waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. 

De NEN ISO 27001 is de standaard die zekerheid biedt dat Expansion aantoonbaar en controleerbaar alles in het werk stelt om te voorkomen dat er iets oneerbaars gebeurt met (privacygevoelige) gegevens. Dat maakt Expansion als NEN ISO 27001 gecertificeerde partij voor onze klanten dé betrouwbare partij om mee in zee te gaan.

Meer informatie over NEN ISO 27001?

Wil je meer weten over hoe wij zorgen dat jouw informatie veilig is opgeslagen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.


    Aan de slag

    Wil je ook al jouw bedrijfskritische informatie in één systeem?