Expansion
Expansion
Expansion

Het bewijs in de praktijk

Wanneer de installatie van de document management oplossing is afgerond en het systeem operationeel wordt, kan worden begonnen aan de acceptatietest. Acceptatietesten zijn er in meerdere vormen, zoals gebruikersacceptatietest, productieacceptatietest of functionele acceptatietest. Elk van deze testen toetst dezelfde vraag: ‘doet het systeem wat het moet doen’.

  • Hoe doen we dit? Een acceptatietest moet worden gedefinieerd vanuit de eerder geformuleerde doelstelling(en). Deze test wordt uiteraard uitgevoerd voordat het systeem in productie gaat. Aangezien de opdrachtgever inhoudelijke kennis heeft van het dagelijkse operationele proces is het definiëren en uitvoeren van de acceptatietest de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever in samenspraak met Expansion. Bevindingen uit de acceptatietest kunnen leiden tot verbeteringen en/of uitbreidingen van het systeem, waarna een nieuwe acceptatietest volgt.
  • Proef op de som. Voor de opdrachtgever en alle belanghebbenden is de acceptatietest het belangrijkste moment van het project, de proef op de som. Op dit moment komen verwachtingen, projectdoelstelling(en) en beloftes samen en zal blijken of het project succesvol kan worden afgerond. Een project kan pas als succesvol worden aangeduid als de doelstellingen zijn gehaald. Daarom is het van zo groot belang om als opdrachtgever vooraf helder te hebben welke doelen met het project gerealiseerd dienen te worden.

Aan de slag

Wil je ook al jouw bedrijfskritische informatie in één systeem?