Expansion
Expansion
Expansion

equensWorldline – Optimale dienstverlening dankzij digitaal archiveren van miljarden transacties

equensWorldline is de grootste verwerker van betalingstransacties van Europa. De organisatie verwerkt jaarlijks bijna 10 miljard transacties waarvan een kleine 4 miljard via betaal- en pinautomaten.

In haar streven naar een optimale klanttevredenheid speelt de equensWorldline-servicedesk een belangrijke rol. Terminalhouders en bankemployees kunnen hier terecht met hun vragen over de verwerkte transacties.

Om de vragen goed te kunnen beantwoorden hebben medewerkers van de servicedesk directe toegang nodig tot de transactiegegevens.

Expansion ontwikkelde hiervoor het systeem PCAS, een digitaal archief waarin alle betalingstransacties van de afgelopen 15 jaar binnen enkele seconden te raadplegen zijn.

Eind jaren negentig kwam equensWorldline (toen nog Interpay geheten) tot de conclusie dat haar toenmalige digitale archiveringsbeleid te kort schoot. Men zou de verwachte groei in het aantal transacties niet kunnen verwerken.

Expansion werd geselecteerd om een systeem in te richten dat niet alleen in staat was om de verwachte groei aan transacties te kunnen beheren, maar ook om een snelle performance te waarborgen. De transactiegegevens moeten immers tijdens een telefoongesprek gevonden en geraadpleegd kunnen worden.

Digitaal archiefsysteem Expansion duurzame oplossing
De keuze viel op Expansion omdat Expansion al ervaring had met dergelijke oplossingen en vanwege de bijzondere aanpak. Expansion vereenvoudigde het volumeprobleem door een data-herstructurering toe te passen. De transacties worden niet als zelfstandige records opgeslagen, maar gegroepeerd in data-files. In de datafiles worden de transacties opgeslagen binnen de context waarin ze door de medewerkers van de afdeling Servicedesk worden opgevraagd. Door toepassing van het Expansion-opslagconcept werd een spectaculaire reductie van de omvang van de indexdatabase van PCAS bewerkstelligd. Daarin hoeven nu immers alleen maar de indexgegevens van de datafiles opgeslagen te worden en niet van de individuele transacties. De reductie van de indexdatabase komt vooral de performance van het systeem ten goede. De benadering van Expansion zorgde voor een aantal belangrijke voordelen. Omdat Expansion PCAS niet realiseerde met behulp van brute kracht, maar door het vinden van een slimme oplossing, kon het systeem met relatief eenvoudige componenten gerealiseerd worden. equensWorldline kon zich hierdoor onnodige investeringen besparen, voornamelijk op het gebied van de server en het Database Management Systeem.

Iedere transactie binnen enkele seconden opvraagbaar
PCAS is inmiddels bijna 15 jaar operationeel en heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt. Sinds de introductie is het aantal verwerkte transacties nog veel groter geworden dan van te voren ingeschat. Ook is de technologische omgeving van het systeem sterk gewijzigd. De introductie van het Europese Betaalsysteem EMV heeft ervoor gezorgd dat de applicatie nu door compleet andere verwerkingssystemen gevoed wordt. Er worden steeds meer gegevens van de transacties vastgelegd. Voor het zoeken en raadplegen van de transactiegegevens in PCAS wordt tegenwoordig van een moderne webapplicatie gebruik gemaakt. Daarnaast is het systeem voorzien van Web Services waarmee de transactiegegevens ook door andere equensWorldline-systemen benaderbaar zijn.

Bij al die ontwikkelingen is PCAS altijd de constante factor gebleven: het heeft op betrouwbare wijze tientallen miljarden transacties gearchiveerd. De servicedesk heeft altijd iedere transactie binnen enkele seconden kunnen raadplegen, waardoor equensWorldline haar klanten op snelle en adequate wijze kan informeren.

Download de casestudy in PDF:

Download