Expansion
Expansion
Expansion

Egis – Automatisch archiveren van grote documentenstroom in Xtendis

Egis is als zelfstandige organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de fiscale parkeerhandhaving in Amsterdam. De organisatie geeft parkeervergunningen uit en zorgt onder meer voor de inning en afdracht van parkeergelden aan de gemeente Amsterdam.

Onlangs is het document management systeem Xtendis, dat al sinds 2007 gebruikt wordt door de afdeling Vergunningen, ook geïmplementeerd bij de afdeling Bezwaar & Beroep.

Op de afdeling Bezwaar & Beroep komen verzoeken binnen van burgers die bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag (bekeuring). Bij Egis doorloopt deze documentenstroom de volgende stadia:

er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd;
het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen;
er volgt een uitspraak.
De documenten die tijdens dit proces ontstaan, worden – grotendeels automatisch – in een digitaal dossier in document management systeem Xtendis gearchiveerd.

Download nu de casestudy en ontdek hoe bij Egis met Xtendis:
belangrijke werkprocessen zijn geautomatiseerd;
bezwaren via de website kunnen worden ingediend;
automatisch dossiers worden aangemaakt;
workflow wordt ingezet zodat bezwaarschriften direct bij de behandelaar terechtkomen;
zaakdossiers compleet zijn en de behandelaar direct inzicht heeft of een bezwaar gegrond is of niet;
kosten worden bespaard op papier, printwerk en archiefruimte;
meer werk met dezelfde mensen wordt verricht.

Download