Expansion
Expansion
Expansion

Het IT landschap van de moderne financiële dienstverlener


Fusies en overnames hebben gezorgd voor lappendeken aan systemen

Financiële dienstverleners richtten hun eerste Document Management Systemen in toen de wereld er nog anders uitzag. Er was sprake van een concentratiegolf waarbij fusies en overnames aan de orde van de dag waren. De fusies en overnames zorgden qua informatiehuishouding voor een lappendeken aan systemen.

Waar heeft een moderne financiële dienstverlener mee te maken?

De codes en wet- en regelgeving als gevolg van de kredietcrisis leggen een grote belasting op de informatievoorziening. Resources op het gebied van informatievoorziening gaan in belangrijke mate op aan het afleggen van verantwoording. Hierdoor is minder capaciteit beschikbaar voor het vernieuwen van de infrastructuur en het optimaliseren van de dienstverlening aan klanten. Daarnaast is er een relatief hoge overhead. De combinatie van deze factoren biedt ineens kansen aan nieuwkomers op de markt. 

Concurrerende fintech organisaties met hypermoderne infrastructuur

In een relatief kort tijdsbestek is een aantal kleine ondernemingen erin geslaagd op een aantal deelprocessen een concurrerende positie in te nemen. Kleine ondernemingen (vaak gefinancierd door vermogende instellingen) die zonder de ballast uit het verleden een hypermoderne infrastructuur kunnen optuigen en diensten kunnen aanbieden die beter op de klantbehoeften zijn afgestemd tegen lagere kosten.

Hoewel de nieuwe FinTech-ondernemingen qua omzet en winstgevendheid nog lang niet in de buurt van de traditionele dienstverleners komen, is hun basis krachtig genoeg om op niet al te lange termijn wel degelijk een bedreiging te kunnen vormen. Hun moderne systemen zijn services- en/of cloudgebaseerd en daardoor optimaal schaalbaar. Ze kunnen snel aan elkaar gekoppeld worden om een volledig klantbeeld te genereren en om invulling te geven aan nieuwe product-/marktcombinaties. 

Lees in onze volgende blog hoe we dit kunnen oplossen of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

    Lees ons privacy statement als je wilt weten hoe wij met jouw gegevens omgaan.